07/07/21  Thông báo  267
Ngày 7/7/2021, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công điện số 13/CĐ-UBND về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình, diễn biến mới của dịch bệnh