Công điện về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình, diễn biến mới của dịch bệnh

Ngày 7/7/2021, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công điện số 13/CĐ-UBND về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình, diễn biến mới của dịch bệnh

Tài liệu đính kèm: Tải về

Hiện nay tình hình dịch bệnh trên cả nước đang diễn biến nhanh và phức tạp, số ca mắc hàng ngày vẫn tăng cao tại một số địa phương như Thành phố Hồ Chí MInh và các tỉnh phía Nam. Thành phố đánh giá hiện nay nguy cơ lây lan dịch bệnh quay trở lại cộng đồng là rất cao. Thực hiện Công điện số 914/CĐ-TTg ngày 06/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 5389/BYT-MT ngày 07/7/2021 của Bộ Y tế về việc tiếp nhận đối với người từ Thành phố Hồ Chí Minh về địa phương, để tăng cường kiểm soát tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố đã yêu cầu các Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và xã, phường, trị trấn trên địa bàn Thành phố quyết liệt thực hiện các nội dung trong Công điện số 13/CĐ-UBND về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình, diễn biến mới của dịch bệnh.

Bài viết liên quan