Thể dục: Ôn tập một số bài tập rèn luyện tư thế cơ bản. Trò chơi: Ném bóng trúng đích