25/09/21  THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN  941
Trong khi dịch Covid 19 vẫn đang tiếp diễn, các em nhớ thực hiện các quy định về phòng chống dịch đồng thời hãy chăm chỉ học tập vì năm học mới đã bắt đầu. Năm học này thật đặc biệt. Chúng ta đã có buổi khai giảng trực tuyến thật đáng ghi nhớ. Sau đó, các em học online khi không thể đến trường. Bên ...