Hà Nội ra công văn hoả tốc về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố

Tài liệu đính kèm: Tải về

Hôm nay (8/7/2021), Hà Nội ra công văn hoả tốc về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố.

Bài viết liên quan