Liên đội trường TH Ba Đình: Tổ chức sinh hoạt dưới cờ chuyên đề: Mùa xuân trên quê hương em - Tìm hiểu các lễ hội truyền thống 

Sáng thứ Hai (04/01/2021) - Tiểt sinh hoạt dưới cờ đầu tiên của năm 2021 Liên đội trường TH Ba Đình đã tổ chức sinh hoạt dưới cờ với chuyên đề: Mùa xuân trên quê hương em và tìm hiểu các lễ hội truyền thống. Các con học sinh đã được giới thiệu về các lễ hội (Lễ hội Đền Hùng, Gò Đống Đa, Lễ hội Cầu Ngư, Đền Gióng,....) qua đó các con đã hiểu thêm về những nét văn hoá đặc sắc của đất nước mình. 

 

 

 

 

Bài viết liên quan