Quận Ba Đình ban hành công văn về việc đẩy mạnh triển khai quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào cơ quan

Tài liệu đính kèm: Tải về

     Trước những diễn biến phức tạp và nguy hiểm của dịch bệnh Covid-19, UBND quận Ba Đình đã ban hành công văn về việc đẩy mạnh triển khai việc quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào cơ quan. Nội dung cụ thể có trong công văn dưới đây:

Bài viết liên quan