THÔNG BÁO: Điều chỉnh TKB học trực tuyến và học trên truyền hình của học sinh các khối.

       Theo chỉ đạo của Sở GD và ĐT về việc điều chỉnh khung giờ Học trực tuyến và Học trên truyền hình, nhà trường xin thông báo với toàn thể phụ huynh và các con học sinh về một số sửa đổi trong TKB. Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 13/4/2020.

Bài viết liên quan