Trường TH Ba Đình: Thông báo tổ chức sự kiện Giờ lập trình (Hour of code) dành cho học sinh Tiểu học và THCS Quận Ba Đình

Nhằm tạo điều kiện, cơ hội khơi dậy trong các em học sinh Tiểu học và THCS trên địa bàn quận niềm đam mê công nghệ, giúp các em nắm được một số kiến thức cơ bản về khoa học máy tính, từ đó tạo tiền đề cho việc tự học, tự nghiên cứu trong tương lai, đồng thời khảo sát, phát hiện và tiến hành đào tạo, bồi dưỡng các học sinh có năng khiếu Tin học tại các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn quận, phòng Giáo dục Đào tạo Ba Đình tổ chức sự kiện Giờ lập trình (Hour of code) vào 20h30-21h30 ngày 08/02/2021 (thứ Hai).

1. Đối tượng tham gia

Toàn bộ học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 của các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn quận yêu thích về công nghệ thông tin và khoa học máy tính.

- Lưu ý: Học sinh không cần biết trước kiến thức về lập trình và khoa học máy tính, tự nguyện đăng ký với nhà trường để tham gia.

 2.  Thời gian, địa điểm

- Thời gian: Từ 20h30-21h30 ngày 08/02/2021 (thứ Hai).

- Địa điểm: Học sinh chủ động đăng nhập vào hệ thống và làm bài online trên máy tính có Internet tại nhà học sinh hoặc địa điểm phù hợp.

3. Nội dung và hình thức sự kiện

- Trong khuôn khổ sự kiện, học sinh các khối lớp sẽ làm 01 bài thi online trên trang web https://uCode.vn, thời gian làm bài 60 phút.

- Tài khoản (tên đăng nhập và mật khẩu) của học sinh để làm bài trên hệ thống online sẽ được Ban Tổ chức thông báo đến học sinh thông qua nhà trường.

- Bài thi nhằm giúp học sinh trải nghiệm, thử thách các bài toán tư duy và câu hỏi logic có hàm chứa tư duy máy tính và các khái niệm của khoa học máy tính. Học sinh các khối lớp làm bài online theo 4 cấp độ:

+ Cấp độ 1: Dành cho học sinh lớp 1, 2, 3.

+ Cấp độ 2: Dành cho học sinh lớp 4, 5.

+ Cấp độ 3: Dành cho học sinh lớp 6, 7.

+ Cấp độ 4: Dành cho học sinh lớp 8, 9.

- Sau khi có danh sách học tham gia sự kiện, Ban Tổ chức sẽ tạo tài khoản và gửi lại thông tin đăng nhập cho học sinh. Học sinh có thể dùng tài khoản này để làm thử đề thi mẫu của tất cả 4 cấp độ tại link: https://uCode.vn/tests/hoc-samples.

Chúc các con học sinh tự tin và tham gia sự kiện Giờ lập trình có hiệu quả!

Bài viết liên quan