Quyết định thành lập tổ công tác hỗ trợ tuyển sinh vào lớp 1 trường Tiểu học Ba Đình năm học 2021-2022

Tài liệu đính kèm: Tải về

Ngày 7/7/2021, trường TH Ba Đình đã ra quyết định số 17/QĐ-THBĐ về việc thành lập Tổ công tác hỗ trợ tuyển sinh vào lớp 1 Trường Tiểu học Ba Đình năm học 2021 - 2022.

Tổ công tác có nhiệm vụ hỗ trợ, hướng dẫn, giải đáp thắc mắc cho học sinh, phụ huynh học sinh về đăng ký tuyển sinh trực tuyến và trực tiếp năm học 2021 - 2022 đảm bảo tăng cường tỷ lệ tuyển sinh trực tuyến, tăng tỷ lệ tuyển sinh đúng tuyến và an toàn trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Bài viết liên quan