23/03/22  TIN TỨC - SỰ KIỆN  239
Nhằm góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn, UBND quận chỉ đạo các đơn vị, UBND phường xây dựng tổ dân phố, phường, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, bệnh viện đạt tiêu chuẩn “An toàn ANTT” gắn với nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, Đảng viên, Nhân dân để góp phần giữ vững ANTT, an toàn xã hội