13/01/22  TIN TỨC - SỰ KIỆN  48
Ngày 07/01/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã ra công văn số 31/ SGDĐT-GDPT về việc Tổ chức cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 51 năm 2022
Ngày 22/12/2021, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội đã ra công văn số 4354/SGDĐT-VP về việc nghỉ Tết Dương lịch năm 2022.