Trường TH Ba Đình: Hướng dẫn tham gia cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch COVID-19"

Tài liệu đính kèm: Tải về

     Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp và nguy hiểm như hiện nay, nhằm phổ biến rộng rãi các quy định trong phòng chống dịch COVID-19, giúp mọi người nâng cao ý thức, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định phòng dịch, UBND Thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch COVID-19". Thể lệ và hướng dẫn chi tiết của cuộc thi được nêu rõ trong công văn dưới đây:

Bài viết liên quan