Trường TH Ba Đình phát động Cuộc thi tìm hiểu lịch sử truyền thống 75 năm của lực lượng vũ trang Hà Nội (19/10/1946-19/10/2021)

Tài liệu đính kèm: Tải về

Nhằm tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trên địa bàn Thủ đô, nhất là thế hệ trẻ về lịch sử và truyền thống anh hùng “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” của lực lượng vũ trang Thủ đô trong quá trình 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng. Sở GDĐT  triển khai Cuộc thi tìm hiểu lịch sử và truyền thống 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội theo các nội dung cụ thể như sau:

Bài viết liên quan