TRƯỜNG TH BA ĐÌNH THÔNG BÁO: Tạm dừng đến trường từ ngày 04/05/2021 cho đến khi có thông báo mới

Kính gửi: CB-GV-NV-CMHS-HS toàn trường!

Trước tình hình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Sở GDĐT Hà Nội gửi thông báo 1142/SGDĐT-CNTT ngày 3/5/2021 về việc thông báo cho học sinh tạm dừng đến trường nhằm đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 từ ngày 04/5/2021, chuyển sang học online cho đến khi có thông báo mới của Thành phố.

Trân trọng!

Bài viết liên quan