TRƯỜNG TIỂU HỌC BA ĐÌNH TỔ CHỨC KHAI MẠC TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2020

Sáng ngày 28 tháng 09 năm 2020, trường Tiểu học Ba Đình tổ chức khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 với chủ đề “Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời” để quán triệt và nâng cao nhận thức của chúng ta về vai trò của chuyển đổi số đối với việc học tập suốt đời; hoạt động đọc sách và đọc có văn hóa; nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của việc học tập thường xuyên, học tập suốt đời; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập để chúng ta nhận thức được ý nghĩa và tính cấp thiết của việc cập nhật, tiếp thu, vận dụng những tri thức mới vào các hoạt động trong xã hội nhằm phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Cô Trần Thị Tố Trinh - Phó Hiệu trưởng nhà trường phát biểu khai mạc "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời" năm 2020

     Sau buổi lễ khai mạc, để hưởng ứng tuần lễ học tập, động viên hoạt động học tập suốt đời và phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và gia đình, cô Nông Thị Năm - phụ trách thư viện giới thiệu cho học sinh về cuốn sách "Kể chuyện gương hiếu học" của hai tác giả Hoàng Trang và Phương Thùy.

Cô Nông Thị Năm giới thiệu sách mới trong tủ sách của thư viện nhà trường.

Bài viết liên quan