• z2211150771163_45f021cac229d206a6dc032407b03aa1_54210b7cab
  • z2302310163786_a6c8a490f77c0db17d6851a579b757f5_3dbbe41101
  • z2302311791826_8e6cf1c2c8e3943447ad6099de4a8690_53b458aca0
  • z2060832792182_cd60c102b50c0027ea08f2180de0a353_9f3a627946
  • z2061564070746_74efcbec296b6d376011d5ca1454fde6_dd06ea174f
  • z2187408458841_726886589b62f70e2d35c1dec9e6ec75_a6a5a1575d
  • z2187419671949_0c3f4cb523e08ef244e827baab12c72e_28aeb08988
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Kính gửi: CB-GV-NV-CMHS-HS toàn trường!Trước tình hình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Sở GDĐT Hà Nội gửi thông báo 1142/SGDĐT-CNTT ngày 3/5/2021 về việc thông báo cho học sinh tạm dừng đến trường nhằm đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 từ ngày 04/5/2021, chuyển sang học online cho đến khi có thông báo mới của Thành phố.Trân trọng!
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 144
Tháng 05 : 2.890